[./index.html]
[./security.html]
[./safety.html]
[./at_work.html]
[./contact.html]
[./object_beveiliging.html]
[./surveillance_diensten.html]
[./receptiediensten.html]
[./visitatiediensten.html]
[./winkel_surveillance.html]
[./persoonsbeveiliging.html]
[./transportbeveiliging.html]
[./evenementenbeveiliging.html]
[./toegangscontrole.html]
[./contact.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
VERBEEK  BV
INTERNATIONAL SECURITY MANAGEMENT
Welkom op het beveiligingsgedeelte van onze internetsite. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor personen dan wel hun eigendommen directe bescherming nodig hebben. Personen of ondernemingen kunnen het doel worden van een politieke, religieuze of gewoon een hebzuchtige criminele organisatie of groepering.

In alle gevallen is het uitgangspunt dat ongewenste situaties in een vroegtijdig stadium worden onderkend en derhalve kunnen worden voorkomen.

Verbeek BV bezit de kennis en ervaring om personen en hun bezittingen te beschermen tegen allerlei risico's.

Verbeek BV is een flexibele, veelzijdige en dynamische, dienstverlener. Het team van deskundige flexibele vakmensen van Verbeek BV heeft oog voor de kwaliteitszorg van de opdrachtgever. De goed opgeleide beambten zijn representatief en beschikken over de juiste technische middelen om aan uw kwaliteitseisen te kunnen voldoen.

Kwaliteit is bij Verbeek BV gewaarborgd, doordat al onze medewerkers belast met beveiligingstaken voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, waarbij bovendien nog gemeld kan worden dat er aanvullende kennis en vaardigheden aanwezig zijn op het gebied van Beveiliging, BedrijfsHulpVerlening(BHV), EHBO, Veiligheid op het werk, Rampenbestrijding, enz.

Hiernaast vindt u een aantal keuzemogelijkheden van de verschillende werkzaamheden die wij op beveiligingsgebied voor u kunnen uitvoeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.
Security